معرفی اجمالی محصول

مصرف عمده اسید ATMP و نمک های آن در صنایع بهسازی آب به عنوان بازدارنده رسوب می باشد. همچنین این مواد فسفوناتی در صنایع شوینده، کاغذسازی، صنایع بهره برداری و استخراج نفت دارای کاربرد می باشند. ATMP خالص می تواند به صورت جامد نیز تهیه شود اما عمدتا به صورت مایع زرد کمرنگی در بازار عرضه میگردد.

مشخصات فیزیکوشیمیایی ATMP

ظاهر ————————– مایع شفاف بی رنگ تا زرد کمرنگ
درصد خلوص —————– 52.0-48.0
کلرید ————————– 1.0% ماکسیمم
دانسیته ———————- 1.40-1.30 گرم بر سانتی متر مکعب
pH محلول 1% ————– 2.0 ماکسیمم

توضیحات

مصرف عمده اسید ATMP و نمک های آن در صنایع بهسازی آب به عنوان بازدارنده رسوب می باشد. همچنین این مواد فسفوناتی در صنایع شوینده، کاغذسازی، صنایع بهره برداری و استخراج نفت دارای کاربرد می باشند. ATMP خالص می تواند به صورت جامد نیز تهیه شود اما عمدتا به صورت مایع زرد کمرنگی در بازار عرضه میگردد.

مشخصات فیزیکوشیمیایی ATMP

ظاهر ————————– مایع شفاف بی رنگ تا زرد کمرنگ
درصد خلوص —————– ۵۲٫۰-۴۸٫۰
کلرید ————————– ۱٫۰% ماکسیمم
دانسیته ———————- ۱٫۴۰-۱٫۳۰ گرم بر سانتی متر مکعب
pH محلول ۱% ————– ۲٫۰ ماکسیمم

 

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸    مدنی