منتخب سردبیر

جدیدترین مطالب و ویدئوها

Antiscalant
2 سال پیش
0
0

آخرین مطالب

کوپلیمر AA/AMPS

Sulfonated Polyacrylic Acid Copolymer   کوپلیمر AA/AMPSبه عنوان پایدارکننده­ ای با کیفیت بالا، برای فسفات شناخته شده، که همچنین دیسپرسانتی قوی...
2 سال پیش