بازدارنده خوردگی

2 سال پیش

مواد ضدخوردگی شیمیایی؛ پرکاربرد و کم هزینه

کنترل خوردگی به کمک مواد شیمیایی ضدخوردگی یکی از موثرترین روش ها برای حفظ کیفیت دستگاهها، ابزارها و خطوط لوله طی فرآیندهایی مثل اسیدشویی است. در جایی که فلزات در اسیدهای قوی به شدت دچار خوردگی می شوند، در صورت استفاده از مقادیر ناچیز مواد ضدخوردگی شیمیایی می توان از خوردگی آنها جلوگیری نمود. چند استراتژی در این مسیر قابل پیگیری است:

حذف شرایط خوردگی از طریق حذف اکسیژن محلول در سیالات یکی از این راهکارها می باشد که با افزودن جاذب اکسیژن مثل آمونیوم بیسولفیت صورت می پذیرد. جاذب های اکسیژن را اکسیژن اسکونجر (Oxygen Scavenger) نیز می نامند.

ممانعت از انتقال ملکولی عوامل خوردگی در سطح نیز راهکاری قوی است که با انواع ضدخوردگی های تشکیل فیلم قابل انجام است. ترکیبات مختلفی از آمینوایمیدازولین ها، آمیدوآمین و آمیدوایمیدازولین برای این کاربرد شناخته شده اند.

یک سیستم گردش آب را در نظر بگیرید که حالا بعد از سالها استفاده، رسوب های نامحلول برای آن دردسر زا شده است. در اینجا قبل از تجویز هرگونه ضدرسوبی، می بایست سیستم را اسیدشویی کرد. متاسفانه در خلال اسیدشویی، سیستم دچار خوردگی شدید شده و به شدت مستهلک می شود. چه خوب بود اگر از ابتدا و با استفاده از ضدرسوب های مثری مثل فسفونات ها از این وضعیت پیشگیری می شد ولی اوضاع خیلی هم بد نیست. با استفاده از ضدخوردگی های قوی می شود سیستم را از لطمات جدی حین اسیدشویی محافظت کرد.

ضدخوردگی های آلکیل پیریدین کوات و ایمیدازولین-تیون از قوی ترین ضدخوردگی های اسیدشویی به حساب می آیند. که در شیمی چی هم نمونه هایی از آن ها قابل تهیه است. علاوه بر این حالت، هر سیستمی که دارای اجزای فلزی است و با آب سر و کار دارد مشکل خوردگی برای آن همیشگی است، ضدخوردگی فلزات رنگین، سیستم های کولینگ، بویلر و سیستم های نفتی هم در پاسخ به نیازهای مختلفی از این دست، فرموله شده و قابل خریداری هستند.

شیمی چی

فروردین ۱۳۹۶

0
نویسنده مطلب علیرضا

بدون دیدگاه