توضیحات

از کوره زمانی استفاده می شود که نیاز به گرم کردن با دمای بالا باشد. سیستم کنترل دیجیتال PID، حداکثر دمای بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد، یکنواختی حرارتی به علت وجود مکانیسم ۴ طرفه و وجود دستکش ضد حرارت از ویژگی هایی است که کوره های این شرکت را برجسته ساخته است.

 

کوره های این شرکت شامل:

  • کوره بدون صدای دیجیتال (Digital Muffle Furnace)
  • کوره بدون صدای دیجیتال قابل برنامه ریزی (Programmable Digital Muffle Furnace )

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸     مدنی