توضیحات

پمپ غلیظ کش طرح گرینکوی آمریکا برای تخلیه و پمپاژ انواع محلول های رقیق و غلیظ از درون درام ها به کار می رود. این پمپ ها در صنعت نفت برای بنزین، الکل و انواع روغن ها و گریس ها استفاده می شود.

این پمپ قدرتمند با مکانیسم رفت و برگشتی حتی قادر به تخلیه و پمپاژ گلوکز نیز می باشد.

 

شماره تماس:

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸     مدنی