توضیحات

کاربردبهبود آب و پساب
شکل ظاهریگرانول سفید رنگ
جرم مولکولی2 تا 25 میلیون
درجه آنیونی10 تا 40 درصد
دانسیتهحدود 0.8
محدوده pH4 تا 9
بسته بندی25 کیلوگرمی

پلی الکترولیت  آنیونی به عنوان منعقد کننده، افزایش دهنده سرعت ته نشینی مواد جامد معلق و کلوییدها در آب کاربرد دارند. در نتیجه راندمان فیلتراسیون افزایش می یابد که این امر موجب ارتقا کیفیت فرایند و کاهش قابل ملاحظه کدورت نهایی می شود.

مزایای پلی الکترولیت آنیونی:

  • لخته های کوچک را به صورت لخته‌های درشت و سنگین در می آورند.
  • حجم لجن تشکیل شده را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهند.
  • عمل ته‌‌نشینی را سرعت می‌بخشند.
  • همچنین با گسترش محدوده PH بهینه، مقدار مصرف ماده منعقد کننده را کاهش می‌دهند.
  • پلی الکترولیتها: دارای خواص پلیمری و الکترولیتی بوده ، و از این طریق هم می‌توانند اندازه لخته‌‌ها را درشت‌تر نمایند.
  • در نهایت استفاد از پلی الکترولیت سبب کاهش قابل توجه مصرف مواد منعقدکننده مانند پلی آلومینیوم کلراید شده و لذا از لحاظ اقتصادی نقش مهمی در کاهش هزینه مواد مصرفی تصفیه خانه دارد.

       پلی الکترولیت ها مستقیما از کشور چین وارد شده و در انبار ما موجود است، پس بی واسطه خرید کنید.

 

۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱(۴۰۳۲)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸       مدنی