توضیحات

پلی آلومینیوم کلراید (پَک)

کاربرد اصلی: در تصفیه آب و پساب به عنوان کواگولانت جهت حذف کدورت آب به کار می زود.

فرمول مولکولیAln(OH)mCl3n-m
شکل و رنگکریستال و پودر شیری تا زرد پررنگ
آلومینیوم به صورت Al2O3%حداقل 28%
درصد کلر حداکثر 33%
دانسیتهحداقل 0.65 gr/ml
pH محلول 5% w/v2.5 - 5.5
بازیسیته35 - 64 %
درصد سولفات حداکثر 10%
نقطه ذوب12- درجه سانتیگراد
نقطه جوش100< درجه سانتیگراد
حلالیتمحلول در آب
امتیاز NFPAسلامتی : 13، اشتعال پذیری :0، واکنش پذیری : 0
پایداریپایدار در شرایط معمولی
بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی

 

مزایا:
مزایای متعدد PAC موجب افزایش مصرف آن در تصفیه آب شده است. برخی مزایای این منعقدکننده عبارتند از :
– محدوده عمل وسیع pH
– کاهش کمتر pH آب (نسبت به دیگر منعقد کننده ها(
PAC در آب هیدراته می شود و در نتیجه در مقایسه با سولفات آلومینیوم و
کلروفریک pH آب را به مقدار فوق العلاده کمتری کاهش می دهد. در نتیجه
مزایای زیر را فراهم می سازد :
الف – عدم تغییر بافت شیمیایی آب (بهداشت مناسبتر)
ب – عدم نیاز به افزودنیهای تنظیم pH مانند آهک ( بهداشت مناسب تر ، اقتصاد بهتر)
ج – حفظ تجهیزات پایین دستی در مقابل کاهش pH جلوگیری از خوردگی تاسیسات )

  • این ماده جایگزین بسیار مناسبی برای آلومینیوم سولفات و کلرور فریک می باشد.

 

دیگر کاربرد ها:

  1. صنایع کاغذ سازی و سلولزی
  2. صنایع نساجی، چرم و پوست
  3. تولید نشاسته

۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱(۴۰۳۲)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸      مدنی