توضیحات

شوف بالن وسیله ای برای حرارت دادن به مخازن، بالن و … است. از جمله مزایای شوف بالن یکنواختی حرارتی آن است و از تشکیل نقاط داغ جلوگیری می کند.

 

انواع مختلف شوف بالن شرکت دایهان:

==>for spherical flask

-Aluminium-case Heating Mantles

-Aluminium-case Heating Mantles With Controller

-Aluminium-case stirrer Heating Mantles With Controller

-Fabric-housed Heating Mantles

-High-temperature Aluminium-case Heating Mantles

-۱۰-۱۰۰ lit, Large Capacity Heating Mantles With Steel Case

==>for beaker

-Aluminium-case Beaker Heating Mantles

-Aluminium-case Beaker Heating Mantles With Controller

-Aluminium-case stirrer Beaker Heating Mantles With Controller

-Fabric-housed Beaker Heating Mantles

==>for reaction vessel

-Aluminium-case Stirrer Reaction Vessel Mantles With Controller

-Fabric-housed Reaction Vessel Mantles

-Reaction Vessel Heating Mantles

-Reaction Vessel Mantle With Bottom-outlet

==>for all heating instruments controll

-Analog Compact Controller

-Digital Feedback Controller

-Analog Aluminium-case Multi Heating Mantles

-Fabric Heating Mantle Tops

-Pear-shape Flask Micro-heating Mantles

-Heating Tapes, Standard-type

-Customized Heating Mantles & Insulation

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸     مدنی