توضیحات

از دستگاه روتاری اواپوریتور  در آزمایشگاه شیمی برای حذف کامل حلال از نمونه ها به وسیله تبخیر مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه همچنین برای تقطیر چند حلال، تغلیظ محلول و سوسپانسیون، کریستالیزاسیون مجدد، خشک کردن پودر و گرانول، سنتز های شیمیایی، استخراج سوکسوله و بازیافت حلال مورد استفاده قرار می گیرد.

 

این دستگاه در ۳ نوع موجود است:

  • دستگاه روتاری دیجیتال با حجم بین ۰٫۵ تا ۳ لیتر
  • دستگاه روتاری دیجیتال با حجم بین ۱۰ تا ۲۰ لیتر
  • دستگاه روتاری دیجیتال با حجم  ۵۰ لیتر

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸     مدنی