توضیحات

حمام خشک وسیله ای است که برای گرم کردن نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب در زیست شناسی مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و ژنتیک مورد استفاده قرار می گیرد.

 

حمام خشک دایهان در دو نوع عرضه می شود:

  • حمام خشک با عملکرد بالا
  • حمام خشک گرم کننده و سرد کننده با عملکرد بالا

داخلی۴۰۳۲) ۰۲۱۶۶۹۱۹۱۵۱)

۰۹۳۶۶۷۸۰۲۷۸

۰۹۳۵۵۷۳۰۰۳۷