بهسازی آب و پساب

تصفيه آب: در آن مواد شیمیایی نامطلوب، آلاینده‌های بیولوژیکی، جامدات معلق و گازها از آب آلوده حذف می‌شوند، تا آآب آشامیدنی یا آب کشاورزی گردد. انواع فرآیندهای تصفیه وجود دارد که عبارتند از : تصفیه آب خانگی ، تصفیه آب دریا ، تصفیه آب صنعتی ، تصفیه آب شهری.
دستگاه ضد رسوب پکیج
ضد رسوب پلی فسفات
مایع ضد رسوب پکیج
ماده ضد رسوب پکیج
پکیج ضد رسوب
ژل ضد رسوب

نمایش یک نتیجه